Namn: Lösenord:        
                       
                                                                                                                                                                                                      
       
 


           
Mosås BGK 
2:a Månadstävling
Den 28 Maj 2014
1:a deltävl. V-pris
Klass  A Varv 1  Varv 2 Summa
1 Christer Mosswald 40 40 80
2 Fredrik Larsson 46 41 87
Klass B
1 Tomas Friström 38 46 84
2 Jan Sahlin 38 47 85
3 Kerstin Bäck 45 43 88
4 S-O Bäck 51 43 94
5 Ulla Ljung 51 51 102
6 Bertil johnsson 47 71 118
Klass C
1 Joakim Holm 48 35 83
2 Berit Gyllander 47 53 100
3 Julia Sjöberg 50 51 101
4 K-Å Karslsson 56 65 121